Zmień rozmiar tekstu

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA
"PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W BRAMKACH


 

pracownie

 

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi osiem pracowni, w których realizowana jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.  Ponadto uczestnicy Warsztatu mają  możliwość rozwoju swoich pasji korzystając z terenu rekreacyjnego, mini zoo oraz nowoczego wyposażenia sal. 

 

Pracownia rękodzieła artystycznego

 Dzięki pracy w pracowni rękodzieła artystycznego doskonalą swoje zdolności manualne, rozwijają wyobraźnię i samodzielność twórczą, uczą się dokładności, cierpliwości i wrażliwości.  W pracowni tej zajmujemy się doskonaleniem poszczególnych uzdolnień, pobudzeniem wyobraźni twórczej, usprawnieniem zdolności manualnych, a także kształtowaniem umiejętności pracy w grupie.

Po zakończeniu procesu rehabilitacyjnego uczestnicy tej pracowni będą mogli samodzielnie posługiwać się różnorodnymi technikami plastycznymi będą mogli samodzielnie wykonywać wyroby rękodzielnicze różnymi technikami i sprzedawać je samodzielnie bądź z pomocą opiekuna.

 

 

 

Pracownia gospodarstwa domowego

Uczestnicy tej pracowni uczą się:

  • poznawać w jaki sposób przyrządzać potrawy,
  • obsługi sprzętu kuchennego (takiego jak lodówka, kuchenka elektryczna, mikrofalówka, mikser itp.),
  • samodzielnego ustalania jadłospisu codziennego, ale również świątecznego lub imieninowego,
  • samodzielnego nakrywania i dekoracji stołu,
  • pieczenia ciast i ciasteczek na różne okoliczności,
  • przyrządzania deserów, dekorowania potraw i wyrobów cukierniczych.
Staramy się rozwijać zaradność życiową uczestników, przygotowując zapasy zimowe – mrożonki, kompoty, ogórki kiszone, sałatki i itp., a wszystko to z zachowaniem podstawowych zasad higieny. Samodzielne przyrządzanie i podawanie potraw pozytywnie wpływa na samopoczucie uczestników, zwiększa poczucie ich wartości, uczy podstawowych potrzeb człowieka.

Po zakończeniu procesu rehabilitacji uczestnicy tej pracowni będą mogli znaleźć zatrudnienie w zawodzie kucharz, barman, pomocnik kucharza, zmywająca, sprzątaczka itp.

 

 

 

 

Pracownia technik audiowizualnych

Uczestnicy w tej pracowni mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie obsługi komputera, aparatu fotograficznego oraz  innych urządzeń multimedialnych, Dzięki dostępowi do Internetu mogą rozwijać wiedzę na temat kultury oraz efektywnie poszukiwać zatrudnienia.Praca przy komputerze daje uczestnikom możliwość pozytywnych przeżyc emocjonalnych,  poprawia umiejętność komunikowania się, 

Ponadto uczestnicy

- aktualizują stronę interenetową Warsztatu:

- projektują materiały reklamowe: ulotki, plakaty,

- tworzą zaproszenia, foldery. 

- nagrywają krótkie formy filmowe

Po zakończeniu procesu rehabilitacji uczestnicy tej pracowni będą mogli  swobodnie poruszać się w środowisku wirtualnym, posługiwać się sprzętem audiowizualnym,  co umożliwi  podjęcia zatrudnienia w zakładach poligraficznych, drukarniach, biurach

  

 

 

 

 

Pracownia stolarsko-remontowa

 

W pracowni stolarsko-remontowej osoby niepełnosprawne uczą się  podstawowych prac stolarskich. Zapoznają się z narzędziami, które będą im służyć podczas wykonywania prostych prac. Podstawowym zajęciem praktycznym w pracowni jest obróbka drewna – czyszczenie, polerowanie, sklejanie, cięcie i składanie w gotowy konkretny przedmiot, bądź tworzenie jego części. W pracowni kładziony jest szczególny nacisk na poprawę zdolności manualnych jej uczestników, poprzez posługiwanie się prostym sprzętem stolarskim jak i sprzętem bardziej skomplikowanym pod nadzorem instruktora. Uczestnicy wykonują tu drobne naprawy bieżące związane z konserwacją i naprawą drewnianych sprzętów warsztatowych (stoły, krzesła, szafki i szafy, wymiana zamków przy drzwiach do pracowni oraz przy szafach i szafkach, dorabianie brakujących półek przy meblach, odnawianie krzeseł, foteli, stolików i ławek); oprawianie w ozdobne ramy prac powstających w innych pracowniach - plastycznej(różnego rodzaju obrazy i wydzieranki), bukieciarskiej (ramy do kompozycji kwiatowych), tkackiej (dorabianie listewek oraz robienie krosen do prac ze sznurka); wykonywaniem kwietników, pergoli, karmników dla ptaków.

Pracownia zajmuje się wykonywaniem różnych wyrobów z drewna i prefabrykatów.
W pracowni stolarskiej wykonywane są prace typu:

- ramy ozdobne do prac z innych pracowni

- klatki i budy dla zwierząt

- naprawa stołów, krzeseł, szafek 

- renowacja starych mebli.

Po zakończeniu procesu rehabilitacyjnego uczestnicy tej pracowni będą mogli pracować jako stolarz, pomocnik stolarza, pomoc magazyniera, pomoc w biurze oraz punkcie introligatorskim tj. oprawianie prac, docinanie ulotek itp.

 

 

 

 

 

Pracownia krawiecka

Na zajęcia pracowni krawieckiej uczęszczają w zdecydowanej większości kobiety. W pracowni prowadzone są zajęcia z zakresu: szycie ręczne i maszynowe, prucie i zwijanie włóczki, haftowanie.

Podczas zajęć pracowni kształtuje się i utrwala następujące umiejętności

-posługiwanie się przyborami krawieckimi (igła, nożyczki, naparstek, centymetr krawiecki),

-szycie ręczne (ściegami krawieckimi i ozdobnymi),

-szycie maszynowe (elementy szycia i krojenie),

-wyszywanie i haftowanie (od ściegów najprostszych do najtrudniejszych),

 

Po zakończeniu procesu rehabilitacji uczestnicy tej pracowni będą mogli znaleźć zatrudnienie w zawodzie krawiec, pomocnik krawca, itd.

 

 

 

 

 Pracownia umiejętności życia codziennego

Na zajęciach w pracownicy uczesrtnicy nabywają praktyczną wiedzę z zakresu dbania o swoje otoczenie, biorą udział w treningu higienicznym. Celem terapii jest ogólny rozwój uczestników oraz nabycie umiejętności w zakresie wykonywania czynności życia codziennego. Uczą się jak przygotować prosty posiłek, deser itp. Na codzień korzystają ze zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, telefonu itp. Poddawani są treningom w zakresie korzystania ze środków komunikacji miejskiej, urzędów i instytucji użytku publicznego. Na zajęciach wpajane są podstawowe zasady higieny osobistej oraz utrzymania porządku na stanowisku pracy i w domu. Uczestnicy samodzielnie pracują w ogródku i dbają o teren wokół posesji warsztatów. Kształcone są umiejętności w planowaniu i robieniu zakupów.

 

 

Pracownia ogrodniczo - botaniczna

W pracowni ogrodniczo – botanicznej  prowadzi się dwa rodzaje zajęć (w zależności od pory roku); w ogrodzie i w pomieszczeniach warsztatowych. Zajęcia w pracowni obejmują: pielęgnację i przesadzanie roślin pokojowych, wykonywanie kompozycji z suszu egzotycznego i sizalu (bukiety, kosze). Zajęcia w ogrodzie, wykonywane sezonowo od wiosny do jesieni, obejmują swym zakresem:

-prace porządkowe w ogrodzie tj. grabienie liści, składowanie ich na kompoście, zamiatanie,

-przycinanie zmarzniętych części roślin, przycinanie zmarzniętych roślin,

-sadzenie roślin,

-sianie kwiatów,

-pielęgnacja trawników,

-pielęgnacja rabat (sianie nasion, pikowanie sadzonek, nawożenie, podlewanie, plewienie),

-wycieczki krótkotrwałe i dłuższe zajęcia w terenie (poznawanie roślin, zbiór materiału roślinnego do suszenia).

Warsztat Terapii Zajęciowej wprowadził do pracowni ogrodniczo – botanicznej nowoczesną formę terapii – hortiterapii, zwanej terapią ogrodniczą. Jest to terapia wykorzystująca pracę w ogrodzie i przebywanie wśród roślin w celu poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka. Hortiterapia łączy w sobie elementy arteterapii, ergoterapii i psychoterapii. W hortiterapii wykorzystuje się wszystkie etapy hodowli roślin (od nasiona do owocu), różne rodzaje prac ogrodniczych (od siewu do zbiorów) oraz artystyczne formy zastosowania roślin. Hortiterapia stosowana jest gównie w rehabilitacji niepełnosprawnych  (m.in.: w przypadku autyzmu czy mózgowego porażenia dziecięcego), osób starszych, chorych psychicznie czy też w resocjalizacji więźniów i w terapii osób uzależnionych.

Po zakończeniu procesu rehabilitacji uczestnicy tej pracowni będą mogli znaleźć zatrudnienie w gospodarstwach ogrodniczych, jako sadownik, ogrodnik i pomocnik w dziale florystyki.

 

 

 

 

 

Pracownia zoologiczna

W pracowni zoologicznej osoby niepełnosprawne zajmują się opieką nad zwierzętami domowymi tj.: rybki, króliki, papugi. Na naszym terenie działa również Mini Zoo, które cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, ale również i osób odwiedzających nasza placówkę.

Zajęcia w pracowni zoologicznej obejmują:

  • prace porządkowe w zagrodach u zwierząt, klatkach dla ptaków oraz u ryb
  • karmienie, pojenie i opiekę nad zwierzętami, ptakami, rybami
  • pielęgnację zwierząt (szczotkowanie sierści, czyszczenie kopyt, czesanie grzyw, czyszczenie uprzęży, koryt, poideł, naczyń do karmy)

Po zakończeniu procesu rehabilitacji uczestnicy tej pracowni będą mogli znaleźć zatrudnienie w gospodarstwach rolniczych oraz do opieki nad zwierzętami w schroniskach, ogrodach zoologicznych, oraz jako pomoc w sklepach zoologiczno – wędkarskich.

 

 

 

 

 

 

 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS" W BRAMKACH

Bramki ul. Północna 18
05-870 Błonie

tel.: 503-091-666 

      504-499-571

e-mail: wtzbramki@kswi.org.pl
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001