Zmień rozmiar tekstu

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA
"PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W BRAMKACH


 

Strona Główna

W 2020 otrzymaliśmy  autobus do przewożenia uczestników WTZ współfinansowany ze środków Powiatu Warszawskiego Zachodniego i PFRON

 

MISJA WARSZTATU

Warsztat Terapii Zajęciowej w Bramkach działa od 01.09.1994 roku w pomieszczeniach Centrum Terapii Zajęciowej, użyczonych przez Starostwo powiatu warszawskiego zachodniego. Od grudnia 2002 roku Warsztat prowadzony jest przez Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz Się Do Nas”.
Celem nadrzędnym WTZ jest preorientacja zawodowa i rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju każdego uczestnika oraz rozwijanie sprawności psychofizycznych niezbędnych do samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Uczestnikami Warsztatu jest 40 osób niepełnosprawnych ze wskazaniem do terapii zajęciowej. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez 5 dni w tygodniu w 8 pracowniach:

  • Pracownia rękodzieła artystycznego
  • Pracownia technik audiowizualnych
  • Pracownia gospodarstwa domowego
  • Pracownia krawiecka
  • Pracownia umiejętności życia codziennego
  • Pracownia ogrodniczo - botaniczna
  • Pracownia remontowo-stolarska
  • Pracownia zoologiczna

Zajęcia mają na celu usprawnianie, rozwijanie zaradności osobistej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, rozwijanie umiejętności planowania, komunikowania się, dokonywania wyborów, poprawę kondycji fizycznej i psychicznej oraz nabywanie podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych.
Uczestnicy WTZ aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym poprzez udział w imprezach lokalnych, aukcjach, plenerach, spotkaniach z ludźmi kultury, wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, jak również poprzez organizowanie własnych uroczystości.

 

Nasi uczestnicy mają mozliwość brania udziału w zajęciach z hortitrapii w Ogrodzie Różanym, opiekowania się zwierzętami w Mini Zoo oraz uprawy i pielęgnacji warzyw oraz ziół w Eko Ogrodku.

Ogród Różany

 

 

 

 

Mini Zoo

 

 

Eko Ogród

 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS" W BRAMKACH

Bramki ul. Północna 18
05-870 Błonie

tel.: 503-091-666 

      504-499-571

e-mail: wtzbramki@kswi.org.pl
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001