WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA
"PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS"

W BRAMKACH


 

Aktualności

HORTITERAPIA - NOWA METODA TERAPII PROWADZONA W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ I DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRAMKACH

Dom Pomocy Społecznej i Warsztat Terapii Zajęciowej w Bramkach wprowadziły  nowoczesną formę terapii – hortiterapii, zwanej terapią ogrodniczą.

Lecznicze efekty obcowania z naturą znane są już od starożytności, co potwierdzają słowa Hipoktaresa „medicus curtat, natura sanat - lekarz leczy, natura uzdrawia”. Terapia wykorzystująca „pracę w ogrodzie i przebywanie wśród roślin w celu poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka” (J. Nowak) to hortiterapia. Łączy w sobie elementy arteterapii, ergoterapii i psychoterapii. W hortiterapii wykorzystuje się wszystkie etapy hodowli roślin (od nasiona do owocu), różne rodzaje prac ogrodniczych (od siewu do zbiorów) oraz artystyczne formy zastosowania roślin. Hortiterapia stosowana jest gównie w rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci (m.in.:w przypadku autyzmu czy mózgowego porażenia dziecięcego), osób starszych, chorych psychicznie czy też w resocjalizacji więźniów i w terapii osób uzależnionych.
Dom Pomocy Społecznej i Warsztat Terapii Zajęciowej w Bramkach, mając  rozległe tereny zielone, rekreacyjno - wypoczynkowe, podjął działania zmierzające do wprowadzenia tej metody terapii w rehabilitacji mieszkańców – osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych.
Pierwszym etapem podjętych działań był udział pracowników w I Ogólnopolskiej Konferencji Hortiterapii w Krakowie, której tematem był „Stan obecny i perspektywy rozwoju terapii ogrodniczych”.
Nieocenioną pomocą dla naszych placówek w przygotowaniach do prowadzenia hortiterapii były spotkania z prof. Joanną Nowak. Podczas  jednego z nich, które odbyło się 20 września 2012 r. z okazji „Wrześniowego Święta Dyni”, pani profesor w czasie  prelekcji „Hortiterapia - terapia ogrodnicza - zielona terapia” zapoznała zarówno pracowników jak i osoby niepełnosprawne uczestniczące w spotkaniu,  z podstawowymi zasadami prowadzenia tego rodzaju terapii, jej historią oraz efektami. Zorganizowane w tym dniu zajęcia warsztatowe z hortiterapii, spotkały się z dużym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych oraz młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół.
Równie cennych informacji na temat terapii zielonej udzieliła nam 
dr Monika Latkowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która zorganizowała sympozjum poświęcone rozwojowi hortiterapii na świecie i w Polsce.
Dzięki uzyskanym wiadomościom na temat prowadzenia hortiterapii mogliśmy podjąć działania praktyczne. W 2012 r. utworzyliśmy dwa ogrody koloru – ogród biały i żółty oraz kąciki zapachowe – różany 
i lawendowy. Rozpoczęliśmy również prace przygotowawcze do założenia ogrodu ziołowego  i warzywnego. 
We wszystkich działaniach aktywnie uczestniczyły osoby niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie oraz  z zaburzeniami psychicznymi. Praca przy zakładaniu ogrodów, obserwowanie wzrostu roślin dostarczyły im wiele radości a efekty pracy pozwoliły uwierzyć 
w swoje możliwości.


Wracaj

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA "PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS" W BRAMKACH

Bramki ul. Północna 18
05-870 Błonie

tel.: 503-091-666 

      504-499-571

e-mail: wtzbramki@kswi.org.pl
Warszawski Bank Spółdzielczy o/Błonie
248015 0004 0006 7090 2050 0001